Alle berichten van Buurtvereniging

Verslaglegging Algemene Ledenvergadering d.d. 25 mei 2023

Op 25 mei 2023 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Wij willen alle leden die aanwezig waren bedanken voor hun komst.

De verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering zal binnenkort beschikbaar zijn. Indien u deze documenten wenst te ontvangen (in hardcopy of via e-mail), verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@buurtvereniginglopikerkapel.nl met als onderwerp ‘aanvraag documenten ALV’. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk met u delen.

Wij willen via deze weg nogmaals vragen aan een ieder om te overwegen ons te helpen bij de vereniging. Dit kan op meerdere manieren, zoals als bestuurslid, maar ook door mee te helpen bij het organiseren van activiteiten of door middel van een donateurschap. Als u hierover wenst te spreken met een van de bestuursleden, neem dan contact met ons op.

Algemene Ledenvergadering d.d. 25-05-2023

Op donderdag 25 mei 2023 zal om 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering van de Buurtvereniging Lopikerkapel in Buurthuis D’Ouwe School plaatsvinden. Aansluitend zal er met de aanwezige leden een aantal ronden bingo gespeeld worden onder het genot van een drankje.

Onderaan deze pagina kunt u de agenda van de ALV 2023 bekijken. Ook kunt u de notulen van de vergadering van vorig jaar lezen.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. U kunt het financieel jaarverslag ter plaatse inzien voor de vergadering.

Wij willen gedurende 2023 graag verschillende activiteiten organiseren. Heeft u een leuk idee of wilt u graag helpen met het faciliteren van een activiteit? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres in de voetnoot of benader één van de bestuursleden.

Zoals al eerder aangegeven zijn wij ook nog steeds op zoek naar commissieleden en (toekomstige) bestuursleden. Wij zijn altijd blij met alle helpende handen en er is voor iedereen genoeg te doen.

Wij hopen dat wij veel leden mogen verwelkomen op deze avond.

Koningsdag 27 april 2023

Vanaf 13.15 uur is het Buurthuis geopend en staat de koffie/ thee klaar.

13.30 uur: we zingen onder begeleiding van de Draadnagels met elkaar enkele Koningsdag liedjes om de verjaardag van de Koning te vieren

14.00/ 15.00 uur: start Fietstocht ‘Happen & Trappen’

17.00 uur: opening keuken met een ‘Special Koningsmenu’. De reguliere keuken is ook geopend

We sluiten wanneer de laatste mensen naar huis gaan.

We zien jullie graag op 27 april!

Verslag ALV d.d. 12-05-2022

Geachte leden en geïnteresseerden, hierbij plaatsen wij het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12-05-2022, betreffende het jaar 2021, online. Indien u hier vragen of opmerkingen over heeft, neemt u dan alstublieft contact op met één van de bestuursleden of door middel van het sturen van een e-mail naar info@buurtvereniginglopikerkapel.nl.

Wij willen alle leden die aanwezig waren tijdens de ALV bedanken voor hun aanwezigheid en input tijdens de vergadering. De Bingo ter afsluiting van de avond was een succes!