Update Buurtvereniging

Beste buurtbewoners,

2020 is voor iedereen een veelbewogen en bijzonder jaar geweest. Waar iedereen positief het jaar startte, werd in maart duidelijk dat dit jaar anders dan anders zou zijn. Wij hopen dat een ieder toch (grotendeels) ongeschonden dit jaar heeft doorstaan.

Ook als Buurtvereniging hebben wij gemerkt dat het leven anders is geworden. Naast het feit dat we geen activiteiten meer konden organiseren en de bar moesten sluiten, hebben we wel de keuken voor afhaal open kunnen houden.  Gelukkig hebben wij vooral veel medeleven gekregen vanuit de buurtbewoners in de vorm van steun en aanwezig zijn wanneer het kon. Wij willen jullie hier namens het bestuur voor bedanken! Al met al is het jaar financieel voor ons een zeer slecht jaar geweest zoals dit voor zovelen geldt. Wij hopen daarom dat we snel weer open mogen om voor jullie activiteiten te organiseren en jullie weer te mogen ontvangen! 

Wij hebben toch ook iets positiefs te melden. Dankzij enkele sponsoren zijn wij in de gelegenheid om enkele verbeteringen aan de keuken plaats te laten vinden. Er zal o.a. dubbelglas geplaatst worden, vloertegels zullen worden vervangen en er zal het nodige geschilderd worden. Aangezien de sponsoren gevraagd hebben om hun bijdrage specifiek voor dit doel in te zetten, hebben we besloten dit wij dit gaan uitvoeren.

Omdat alle horeca tot 19 januari 2021 gesloten zal blijven en wij de verbouwing na de kerstvakantie zullen gaan uitvoeren, hebben wij besloten om in elk geval t/m zaterdag 16 januari 2021 ook voor de afhaal van snacks en patat gesloten te blijven. Afhankelijk van de berichtgeving vanuit de overheid zullen we, als dit nog wijzigt, dit doorgeven via de geijkte kanalen (de website, Facebook, Instagram en de verschillende whatsapp groepen).

Wij wensen jullie alvast een goede jaarwisseling toe en hopen dat we jullie in 2021 weer snel mogen ontvangen!!

Het Bestuur