55+ Soos

Hierbij publiceren wij het programma van de 55+ soos gedurende 2021 – 2022. Uiteraard zullen wij de maatregelen en richtlijnen rondom Corona/ COVID-19 hanteren en voor iedereen een zo veilig mogelijke setting creëren zodat een gezellig samenzijn voor alle aanwezigen mogelijk is.

Als u graag mee wilt doen met de activiteiten, geef u dan telefonisch op bij Gerrit Markies (telefoonnummer 030-6874500). De data zijn ook te vinden in de online agenda.

Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens de 55+ soos.