Categoriearchief: Nieuws

Update Buurtvereniging

Beste buurtbewoners,

2020 is voor iedereen een veelbewogen en bijzonder jaar geweest. Waar iedereen positief het jaar startte, werd in maart duidelijk dat dit jaar anders dan anders zou zijn. Wij hopen dat een ieder toch (grotendeels) ongeschonden dit jaar heeft doorstaan.

Ook als Buurtvereniging hebben wij gemerkt dat het leven anders is geworden. Naast het feit dat we geen activiteiten meer konden organiseren en de bar moesten sluiten, hebben we wel de keuken voor afhaal open kunnen houden.  Gelukkig hebben wij vooral veel medeleven gekregen vanuit de buurtbewoners in de vorm van steun en aanwezig zijn wanneer het kon. Wij willen jullie hier namens het bestuur voor bedanken! Al met al is het jaar financieel voor ons een zeer slecht jaar geweest zoals dit voor zovelen geldt. Wij hopen daarom dat we snel weer open mogen om voor jullie activiteiten te organiseren en jullie weer te mogen ontvangen! 

Wij hebben toch ook iets positiefs te melden. Dankzij enkele sponsoren zijn wij in de gelegenheid om enkele verbeteringen aan de keuken plaats te laten vinden. Er zal o.a. dubbelglas geplaatst worden, vloertegels zullen worden vervangen en er zal het nodige geschilderd worden. Aangezien de sponsoren gevraagd hebben om hun bijdrage specifiek voor dit doel in te zetten, hebben we besloten dit wij dit gaan uitvoeren.

Omdat alle horeca tot 19 januari 2021 gesloten zal blijven en wij de verbouwing na de kerstvakantie zullen gaan uitvoeren, hebben wij besloten om in elk geval t/m zaterdag 16 januari 2021 ook voor de afhaal van snacks en patat gesloten te blijven. Afhankelijk van de berichtgeving vanuit de overheid zullen we, als dit nog wijzigt, dit doorgeven via de geijkte kanalen (de website, Facebook, Instagram en de verschillende whatsapp groepen).

Wij wensen jullie alvast een goede jaarwisseling toe en hopen dat we jullie in 2021 weer snel mogen ontvangen!!

Het Bestuur

55+ soos

Hierbij publiceren wij het programma van de 55+ soos gedurende 2020 – 2021. Uiteraard zullen wij de maatregelen en richtlijnen rondom Corona/ COVID-19 hanteren en voor iedereen een zo veilig mogelijke setting creëren zodat een gezellig samenzijn voor alle aanwezigen mogelijk is.

Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens de 55+ soos.

We zijn weer geopend

Beste buurtbewoners,

op veler verzoek hebben we besloten het Buurthuis D’Ouwe School weer te openen vanaf zaterdag 13 juni om 16.00 uur! Uiteraard wel met enige aanpassingen, die hieronder benoemd zijn. Wij zijn heel blij dat we jullie weer mogen verwelkomen en heten jullie van harte welkom!

Tot zaterdag! Het bestuur

keuken geopend

Beste buurtbewoners,

Vanaf aanstaande zaterdag (2 mei) is de keuken geopend van 17:00 tot 19:00 uur voor het afhalen van jullie favoriete snacks en een patatje in het buurthuis. Uiteraard met inachtneming van de Corona maatregelen staan wij graag voor jullie klaar.

Eventuele bestellingen kunnen op de zaterdag vanaf 17:00 uur ook telefonisch doorgegeven worden op 030-2690406.

Houdt je aan de volgende afspraken;

 • Kom je bestelling alleen halen.
 • Betaling kan alleen met pin.
 • Houdt de 1,5 meter in acht, ook als je wacht op je bestelling.
 • Luister naar het personeel.
 • Geef elkaar de ruimte die nodig is.
 • Volg de looproute.

Vanzelfsprekend zijn de bar en de rest van het buurthuis gesloten.

Namens het Bestuur

Gevolgen Buurthuis ivm Corona

Lopikerkapel, 18 maart 2020

Beste buurtbewoners,

Heel Nederland is in de greep van het Corona virus. Wij als Buurtvereniging Lopikerkapel houden uiteraard de richtlijnen aan die vanuit de overheid worden aangegeven.

Allereerst willen we iedereen veel sterkte toewensen in de komende periode. Blijf gezond en help elkaar waar dat kan, zonder je eigen gezondheid op het spel te zetten.

Hulplijn i.v.m. Corona maatregelen

Vanwege de door het RIVM gegeven adviezen heeft St. Lopikerkapel per direct t/m 31 maart aanstaande een hulplijn ingesteld. Ouderen en zieken die de deur niet uit willen of kunnen en hulp nodig hebben ( boodschappen doen/ vervoer etc.) mogen bellen of appen met het bestuur van de Stichting via 06 – 55 76 20 29. Dan wordt hulp geboden tegen kostprijs (vergoeding onkosten).

Wat betekent dit voor het buurthuis?

Wij zijn in elk geval t/m 6 april 2020 gesloten. Dit is van toepassing op alle activiteiten (zoals de 55+ soos, kaarten, enzovoorts) en ook op de zaterdagen zullen wij gesloten zijn. In alle gevallen geldt dat de maatregelen die door de overheid bepaald worden, door ons gehandhaafd worden.

De geplande evenementen wijzigen als volgt:

 • Opening Museum 4 april 2020: gaat niet door. We zullen later aangeven wanneer de opening zal zijn.
 • Koningsdag 27 april 2020: wij zullen nog aangeven of wij geopend zijn tijdens Koningsdag.  
 • Op 20 mei 2020 zijn we van plan de Jaarvergadering te laten plaatsvinden. Ook hierin houden we een slag om de arm. Zodra bekend is dat dit door kan gaan, zullen de contributiebrieven aan de leden verzonden worden.

Tussentijdse updates zullen ook via de Social Media worden gedeeld. We zullen niet altijd in de gelegenheid zijn iedereen persoonlijk op de hoogte te houden. Geef onze berichten dus vooral door aan de mede-buurtbewoners en bekenden van het Buurthuis.

Website www.buurtvereniginglopikerkapel.nl 

Facebook https://www.facebook.com/Buurtvereniging-Lopikerkapel-1551704178377433/

Instagram https://www.instagram.com/buurtvereniging_lopikerkapel/?hl=nl

Onze hoop is, dat als iedereen de richtlijnen goed volgt, we snel weer open kunnen voor de buurtbewoners. Tot die tijd wensen we iedereen een goede gezondheid toe.

Bestuur Buurtvereniging Lopikerkapel

Algemeen nieuwsbericht d.d. 13-07-2019

Beste buurtbewoners,

zojuist is besloten dat op 29 juni 2019 het buurthuis gesloten zal zijn. Wij hebben helaas geen invulling kunnen vinden voor achter de bar. Volgende week is iedereen uiteraard weer welkom!

Daarnaast willen we aangeven dat de papieren nieuwsbrief niet meer zal worden verzonden, enkele uitzonderingen voor speciale gelegenheden daargelaten (zoals de berichtgeving voor de jaarvergadering). Wij zullen de communicatie vanaf heden digitaal gaan doen, middels een mailing naar jouw opgegeven e-mail adres, door berichten op Facebook/Instagram te plaatsen en door berichten op de website te plaatsen.
Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een e-mail naar info@buurtvereniginglopikerkapel.nl met de opmerking dat je graag via de mail op de hoogte gehouden wordt. Met het toesturen van deze e-mail geef je automatisch toestemming aan ons voor het gebruik van je e-mail adres voor communicatie (volgens de AVG wetgeving). In onze privacyverklaring is te lezen waar jouw persoonsgegevens voor gebruikt worden.

De activiteiten van de 55+ soos zijn al bij ons bekend gemaakt. Deze zullen we spoedig bekendmaken. Ook dit willen wij het liefst digitaal doen. Ben je of ken je iemand die altijd aanwezig is bij de 55+ soos? Vraag dan alsjeblieft of zij contact met ons opnemen hoe zij dit gecommuniceerd willen krijgen. Wij zijn altijd bereid om uitzonderingen te maken op het communicatiebeleid.

Op 13 juli 2019 is het alweer de laatste zaterdagavond van het seizoen, wat tegelijk de start van de zomer is! Wij zullen de komende dagen meer bekendmaken over de sluitingsavond, waarbij we als altijd hopen voor iedereen een gezellige avond te kunnen organiseren met een leuke opkomst. Nodig vooral je buren, vrienden, familie en alle andere gezellige mensen uit die je kent en die het leuk vinden om er een knallende avond van te maken!

Namens het Bestuur Buurtvereniging Lopikerkapel,

Alie

jaarvergadering 16 mei 2019

Op donderdag 16 mei 2019 zal om 20.00 uur de jaarvergadering van de Buurtvereniging Lopikerkapel in Buurthuis D’Ouwe School plaatsvinden. In dit bericht is een hyperlink toegevoegd, waarmee u het voorblad, de agenda en de notulen van de vergadering van vorig jaar kunt lezen.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. U kunt het financieel jaarverslag ter plaatse inzien voor de vergadering.

Helaas is het ons nog niet gelukt om een nieuw bestuurslid te vinden die ons bestuur weer compleet maakt. Dit jaar ontstaat er wederom een vacante plek in het bestuur (Secretaris). Hierdoor wordt het aantal bestuursleden wat zitting heeft in het bestuur erg krap om de dagelijkse gang van zaken en alle activiteiten te kunnen blijven organiseren. Wij doen dringend een beroep op onze leden om het bestuur van onze vereniging weer compleet te maken. Zonder een bestuur zal de vereniging moeilijk in stand te houden zijn. Ben je geïnteresseerd om bestuurslid te worden maar wil je weten wat dat precies inhoud? Kom dan vooral bij de jaarvergadering langs of benader voor die tijd een van de bestuursleden.

Wij hopen dat we veel leden mogen verwelkomen op deze avond. Graag tot donderdag 16 mei!

NIEUWSBRIEF APRIL T/M JUNI 2019

Beste leden van de Buurtvereniging Lopikerkapel en buurtbewoners,

Hierbij verspreiden wij de nieuwsbrief met activiteiten voor zover bekend tot en met juni.

Workshop bloemstuk maken (buitenstuk) op 4 of 6 april

Samen met Wilma Spelt organiseren wij een Workshop bloemstuk maken. Het zal een voorjaarsstuk zijn met bijvoorbeeld viooltjes en wordt een echt buitenstuk! Wilma heeft hiervoor een prachtige ruimte aan de Hogebiezendijk beschikbaar, waar we naar hartenlust het stuk kunnen maken wat je uiteraard zelf mee naar huis neemt Op donderdagavond 4 april vanaf 19.30 uur of zaterdagochtend 6 april vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en kunnen we starten met de workshop. Er zal nog een apart nieuwsbericht volgen op de Social Media kanalen met meer informatie. Aanmelden kan ook via info@buurtvereniginglopikerkapel.nl.  

Jaarvergadering op 16 mei

De jaarvergadering zal dit jaar op 16 mei plaatsvinden. Helaas is het ons nog niet gelukt om een nieuw bestuurslid te vinden die ons bestuur weer compleet maakt. Dit jaar ontstaat er wederom een vacante plek in het bestuur (Secretaris). Hierdoor wordt het aantal bestuursleden wat zitting heeft in het bestuur erg krap om de dagelijkse gang van zaken en alle activiteiten te kunnen blijven organiseren. Wij doen dringend een beroep op onze leden om het bestuur van onze vereniging weer compleet te maken. Zonder een bestuur zal de vereniging moeilijk in stand te houden zijn. Ben je geïnteresseerd om bestuurslid te worden maar wil je weten wat dat precies inhoud? Kom dan vooral bij de jaarvergadering langs of benader voor die tijd een van de bestuursleden. Wij hopen in elk geval veel leden te mogen verwelkomen op de jaarvergadering d.d. 16 mei 2019. Tot dan!

E-mailadressen

Wij willen als buurtvereniging graag besparen en om ons milieu denken. Daarom heeft het onze voorkeur om, in plaats van papieren nieuwsbrieven, deze via de e-mail te kunnen toesturen naar de leden. Hiervoor hebben wij uiteraard de e-mailadressen en de toestemming van de leden nodig om onze informatievoorziening via de e-mail te versturen (in verband met de gewijzigde privacywetgeving). Binnenkort zal de brief van de jaarvergadering toegestuurd worden. Daarbij zal een antwoordstrookje toegevoegd worden, welke ingevuld ingeleverd kan worden in het buurthuis of via de e-mail. Wij zullen de gegevens dan opnemen in het ledenbestand. Als wij geen e-mailadres hebben ontvangen, zullen wij de nieuwsbrief uiteraard op de standaard wijze ronddelen.

Oranje Fonds Collecte (van 11 t/m 15 juni)

Het Oranje Fonds heeft ons benaderd met de vraag of wij willen collecteren voor dit goede doel. Het Oranje Fonds wil Nederland socialer maken. Zij streven naar een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen. Hiervoor hebben wij al meerder malen subsidies ontvangen voor onze activiteiten. Als buurtvereniging hebben wij daarom aangegeven mee te willen lopen tijdens de Oranje Fonds Collecteweek. Wij gaan in verschillende gebieden collecteren en willen vragen of er mensen zijn die ons hiermee willen helpen. We zullen op de Social Media kanalen bekend maken welke gebieden wij toegewezen krijgen om te mogen collecteren.

Koningsdag

Op 27 april mogen we weer met het hele land Koningsdag vieren! Ook in Lopikerkapel wordt er in en rondom het Buurthuis D’Ouwe School aan de Lopikerweg Oost 181 het nodige georganiseerd.

Kinderen ontvangen vooraf (op school of via vrienden/vriendinnen) een kleurplaat die ze tijdens Koningsdag in het Buurthuis D’Ouwe School kunnen inleveren. Bij het inleveren krijg je al wat leuks omdat je zo je best gedaan hebt. Er wordt later (na de Foto Speurtocht) een winnaar gekozen uit alle ingeleverde kleurplaten, dus maak er iets moois van!

Vanaf 10.00 uur worden er meerdere activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Gedurende de dag kan iedereen (tegen een kleine vergoeding) een lekker bakje koffie of thee nuttigen met de traditionele Tompouce! Er staat ook limonade klaar voor wie wil, hier staat geen vergoeding tegenover. De hele dag zal er personeel beschikbaar zijn in het Buurthuis, voor wie andere drankjes wil nuttigen. De keuken zal vanaf 16:00 uur geopend zijn. Tussendoor is er volop gelegenheid voor een praatje met je buurtgenoten.

Programma Koningsdag 2019

10.00 uur – 11.30 uur -> Vrijmarkt

Iedereen is welkom om rondom het Buurthuis (of binnen als het slecht weer is) spullen te verkopen (en kopen natuurlijk) in de kramen. Ook is er ruimte voor mensen die een andere inbreng hebben. Bijvoorbeeld als je kinderen wilt schminken, nagels wilt lakken, cup cakes wilt maken, kaarten wilt verkopen die je zelf gemaakt hebt, ter plaatse knuffels breien, verzin het maar. Alles en iedereen is welkom.

10.00 uur – 11.00 uur -> Spelletjes in en rondom het Buurthuis

Vanaf 10 uur zijn er ook meerdere spellen te spelen in en rondom het Buurthuis, zoals de Spiraal, een Springkussen, Stokvangen, Limonade-fiets, Spijkerpoepen, Jenga, Sjoelen, Stoepkrijten.

10.15 uur -> Eerste Bingo ronde (afhankelijk van de animo zullen het aantal rondes bepaald worden)

10.45 uur -> Vlag hijsen & Aubade onder begeleiding van Crescendo

Rond 10.45 uur zal, onder begeleiding van Crescendo, de Nederlandse Vlag gehesen worden tijdens de Aubade.

11.15 uur -> Start Foto Speurtocht     

Na de Aubade kunnen we starten met de Foto Speurtocht! Bij Conny en Monique liggen tasjes klaar, waar de benodigde spullen in zitten om mee te kunnen doen aan de Foto Speurtocht. Uiteraard zit er ook wat lekkers in het tasje. Ouders worden geacht om zelf mee te lopen met hun kind(eren) tijdens de Foto Speurtocht.

13.00 – 14.00 uur -> Start Fietspuzzeltocht

Tussen 13.00 en 14.00 uur kan er gestart worden met de Fietspuzzeltocht. De route is nog geheim, laat je verassen.

Vanaf 16.00 uur kan je in het Buurthuis ook eten. Ook dit jaar hebben we weer een speciaal menu, het standaard assortiment is ook te verkrijgen voor de liefhebber. Rond 17:00 zal de prijsuitreiking van de fietspuzzeltocht zijn. Laten we met elkaar hopen op prachtig weer!

Wij nodigen iedereen uit in het buurthuis zodat we er een gezellige dag van maken met elkaar!

Gezocht: interieurverzorger en bestuursleden

Beste buurtbewoners,

wij zijn voor de Buurtvereniging Lopikerkapel en Buurthuis D’Ouwe School op zoek naar een tweetal functie invullingen.

 1. Wij zoeken een interieurverzorgster (medewerker/medewerkster in de schoonmaak) voor de maandag ochtend van 09.00 – 11.30 uur. Dit mag wekelijks, echter is om de twee weken ook mogelijk. Samen met de overige interieurverzorgers maak je het buurthuis schoon. Dit varieert van stofzuigen en dweilen tot eens in de zoveel tijd de ramen zemen. Met elkaar bekijken jullie wat er nodig is en gaan jullie aan de slag. Als je hier interesse in hebt, neem dan contact op met Anne-Marie de Kruijk via info@buurtvereniginglopikerkapel.nl of via haar mobiele nummer 06-11916536.
 2. Wij zoeken bestuursleden in verband met het voorgenomen vertrek van de Secretaris van het bestuur en een reeds te laag aantal bestuursleden. Als bestuurslid wordt er van je verwacht dat je meehelpt met het organiseren en de invulling van activiteiten in het buurthuis, heb je voeling met het verenigingsleven en lever je een bijdrage in de breedste zin van het woord. Ben jij goed in het onderhouden van Social Media? Ligt jou kracht in het onderhandelen met leveranciers? Vind jij activiteiten voor een specifieke doelgroep organiseren het leukste wat er is? Of ben jij juist in iets anders heel goed? Neem dan contact met ons op via het bekende e-mail adres en wie weet is een plek in het gezelligste bestuur van de regio iets voor jou!

Wij willen graag een divers en afwisselend verenigingsleven bieden, waarvoor we dringend een beroep doen op de mensen die daarin leven. Dit hoeft niet perse als bestuurslid te zijn. Op die manier kunnen we met elkaar iets leuks neerzetten. Zijn er dingen die je graag zou doen met of voor meerdere mensen en zoek je een manier om dit geregeld te krijgen? Wij helpen hier graag aan mee door dit samen op te pakken. Ideeën kunnen doorgegeven worden aan de individuele bestuursleden of via info@buurtvereniginglopikerkapel.nl. Ideeën die wij al ontvangen hebben (en waar wij mee aan de slag gaan), zijn het maken van Paasstukjes en een workshop om creatief met koffiecups of oude fietsbanden iets moois te maken.